Phát hiện thêm nhiều hang động độc đáo tại phong nha – kẻ bàng

Theo đó, trước lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình, đại diện các cấp, ngành của tỉnh và đông đảo báo giới, ông Howard Limbert đã công bố những thông tin quan trọng, thú vị về những phát hiện mới sau quá trình khám phá vừa qua tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Đoàn gồm 13 thành viên đoàn thám hiểm hang động Hoàng gia Anh, người dân ở Phong Nha, người dân ở Minh Hóa, cán bộ kiểm lâm và cán bộ khoa học ở Hà Nội.…

Read More